Follow

BPC Instruments ansluter sig till Swedish Biogas Solutions Research Center som industriell partner

01 February 2023 - 15:00

BPC Instruments AB ("BPC" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har anslutit sig till det svenska nationella kunskapscentret Biogas Solutions Research Center (BSRC) som en industriell teknikpartner med syftet att bidra med nationell kompetens som leder till industriellt och socialt motiverad forskning för utveckling av biogaslösningar.

Sverige är ett föregångsland och har en lång historia av produktion av biometan för fordonsbränsle och injektion i naturgasnätet. Det krävs dock betydande insatser för att övervinna både samhälleliga och operativa utmaningar för att utveckla marknaden för biogas/biometan och matcha den svenska långsiktiga investeringsplanen, som syftar till öka produktionen av biogas/biometan och minska landets beroende av import av fossil naturgas och bidra till att uppnå klimat- och miljömålen. Som industriell partner till BSRC, som administreras av Linköpings universitet, kan BPC bidra med sin biogasexpertis och unika erfarenhet av att länka samman industriella tillämpningar med innovativ utveckling. På så sätt kan BPC vara en aktiv partner i vidareutvecklandet av den svenska biogasmarknaden.

VD BPC Dr. Jing Liu kommenterar:

"Kvalitetskontroll och analys av råmaterial är av avgörande betydelse för att säkerställa storskalig stabil och effektiv biogasproduktion. För att möta den ökande efterfrågan på biogasproduktion krävs betydande insatser för att identifiera och samla in lämpligt råmaterial som kan användas i fler biogasproduktionsanläggningar under de kommande åren. Detta är en av de viktigaste utmaningarna som tas upp i BSRC:s program. Som banbrytande aktör inom utveckling och erbjudande av analysinstrument för analys och optimering av råvarukvalitet för biogasproduktion är BPC villigt att bidra med sin tekniska expertis och dela med sig av industriell forskningserfarenhet genom BSRC-plattformen. Vi ser fram emot att samarbeta med andra svenska partners för att arbeta mot det föreslagna nationella biogasmålet på 15 TWh till 2030."

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: [email protected]

About BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till över 60 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
BPC Instruments AB
BPC Instruments is a Swedish-based technology company that develops and sells automated, analytical instruments that allow for more efficient, reliable and higher quality of research and analysis in a wide range of industries....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More