Follow

Papilly

09 March 2016 - 22:00
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet. VD Erik Lissner presenterar bolaget....
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Bonzun AB
Bonzun helps companies and their employees to develop and strengthen their self-leadership and coping mechanisms to deal with stressful situations in the work environment....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More