Follow

Blick Global Group meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4

10 February 2023 - 16:04

Företrädesemissionen i Blick Global Group AB (”Blick” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU är den 16 februari 2023 och nya aktier och teckningsoptioner beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 22 februari 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är den 22 februari 2023.

Företrädesemissionen medför emissionen att antalet aktier i Blick ökar med 3 825 918 aktier till totalt 8 568 673 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 14 439 779,7156 kronor, från 17 900 105,9200 kronor till sammanlagt 32 339 885,6366 kronor.

Information om betald tecknad unit

Kortnamn: BLICK BTU

ISIN-kod: SE0019354614

Sista handelsdag: 16 februari 2023

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Genom företrädesemissionen emitteras även 637 653 teckningsoptioner av serie TO4 vilket berättigar till teckning av 637 653 aktier i Bolaget. De teckningsoptioner av serie TO4 som har emitterats i företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Blick under teckningsperioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 uppgår till 7,00 kronor.

Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer att handlas på Spotlight Group under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 26 mars 2024.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

[email protected]

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces

C/O Wiget Group

101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Blick Global Group AB
Blick Global Group is an investment company particularly focused on the gaming industry. The Company invests in a number of gaming companies that are expected to create long-term shareholder value. Focus is in the areas of casino, slots, and bingo, where the games are mainly internet based and available both from stationary computers and from handheld devices....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More