Follow

Blick Global Group lämnar preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Tillväxt på 161%

25 January 2023 - 08:20

Blick Global Group redovisade under kvartal 4, 2022 en tillväxt om 161% jämfört med samma period 2021. Under årets sista kvartal ökade vinstmarginalen till 12% motsvarande en ökning av EBITDA med drygt 2 MSEK

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2022 (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2021)

  • Omsättning 9,246 KSEK (3,544). Ökning med 161 % / 5,702 KSEK.
  • Övriga intäkter 140 KSEK (86). Ökning med 63 % / 54 KSEK.
  • EBITDA 1,150 KSEK (-867). Ökning med 233 % / 2,017 KSEK.
  • EBITDA-marginal 12% (-24%).
  • Kostnader av engångskaraktär som påverkat kvartalets resultat uppgick till 793 KSEK vilket ger en justerad EBITDA på 1 943 KSEK.

HELÅR 2022 (2021)

  • Omsättning 24, 710 KSEK (16,518). Förändring 50% / 8,192 KSEK.
  • Övriga intäkter 394 KSEK (266). Förändring 48% / 128 KSEK.
  • EBITDA 1,523 KSEK (-2). Förändring 1,525 KSEK.
  • EBITDA-marginal 6 % (0%).

”Genom att återigen visa på en ordentligt stärkt tillväxt som ökade med 161% för det fjärde kvartalet, är vi väldigt nöjda med att det vi byggt nu börjar bära frukt. EBITDA-marginalen ökade därutöver till 12,4% trots engångskostnader i samband med förvärvet av Brand Legends och kapitalanskaffningen samt en högre mediaspend avseende Wiget, för att ta ytterligare marknadsandelar under Fotbolls-VM, vilket visat sig vara framgångsrikt. Utan engångskostnaderna visar vi ett EBITDA om 20 % vilket är i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål. Vi fortsätter nu att exekvera och vinna marknadsandelar. Vi har tidigare kommunicerat rekryteringar inom affärsutveckling/försäljning för både Wiget och Brand Legends, vilka kommer vara en del av teamet på Blick Global Group, som skall vara en del av vår fortsatta lönsamma tillväxt framgent.” Säger Erik Ahlberg, vd Blick Global Group

Fullständig bokslutskommuniké publiceras den 28 februari 2023.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: [email protected]

Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Blick Global Group AB
Blick Global Group is an investment company particularly focused on the gaming industry. The Company invests in a number of gaming companies that are expected to create long-term shareholder value. Focus is in the areas of casino, slots, and bingo, where the games are mainly internet based and available both from stationary computers and from handheld devices....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More