Follow

Blick Global Group AB: Analyst Group publicerar ny analys av Blick Global Group med anledning av offentliggörande av preliminärt resultat för kvartal 4, 2022: Lönsam tillväxt i blickfånget

27 January 2023 - 09:55

Analyst Group publicerar kontinuerlig analysbevakning av Blick Global Groups utveckling, innefattande aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering samt analytikerkommentarer av pressmeddelanden. I samband med detta har Analyst Group idag publicerat en aktieanalys.

Läs analysen här: Lönsam tillväxt i Blickfånget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD 
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72-503 35 35

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas bolagsgruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Blick Global Group AB
Blick Global Group is an investment company particularly focused on the gaming industry. The Company invests in a number of gaming companies that are expected to create long-term shareholder value. Focus is in the areas of casino, slots, and bingo, where the games are mainly internet based and available both from stationary computers and from handheld devices....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More