Follow

Positiva studieresultat med DiviTum® publicerade i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften European Journal of Cancer

06 May 2019 - 08:00

De övertygande resultat som tidigare presenterats från EFECT-studien har nu publicerats i den vetenskapligt välrenommerade tidskriften European Journal of Cancer (impact factor 7.191, vilket motsvarar de högst 3% i rankingen av vetenskapliga tidskrifter).

Studien utvärderade hormonell standardterapi vid spridd bröstcancer och DiviTum® användes för att utvärdera behandlingseffekt genom ett vanligt blodprov. 244 patienters blodprov analyserades med DiviTum® och studien dokumenterade ett tydligt samband mellan tymidinkinas-aktivitet (TK), en blodbaserad biomarkör som kan användas för prognos och monitorering av kvinnor med spridd bröstcancer, och för uppföljning av behandlingseffekt.

TK har en viktig funktion i DNA-syntesen och vid celldelning med nybildning av likartade celler. Att utvärdera effekten av behandling med DiviTum® ger viktig information om hur väl behandlingen fungerar. Patienter som utvecklar resistens mot pågående hormonell terapi identifieras via ett blodprov, vilket möjliggör att andra behandlingsmöjligheter kan prövas.

Resultaten har tidigare presenterats vid ASCO-kongressen 2018.

"Endokrin terapi är att föredra för patienter med spridd bröstcancer som uttrycker hormonreceptorer; men som behandlande läkare har vi för närvarande inte verktyg för att snabbt identifiera de patienter som kommer att få bra effekt med enbart endokrin terapi, eller vilka som kan behöva ytterligare behandling. Resultaten från våra studier med DiviTum® är spännande och bekräftar hos ett större antal patienter vår tidigare observation att detta test verkligen kan hjälpa oss i denna svåra uppgift. DiviTum® kommer säkert att bli ett mycket användbart verktyg för utveckling av innovativa kliniska prövningar inom detta område och slutligen för klinisk praxis ". - säger Dr Luca Malorni, MD, PhD, Prato sjukhuset, Italien.

"Dessa resultat förstärker vad vi har sett i tidigare studier, vilket bevisar att DiviTum® kan ge kliniskt relevant information mycket fördelaktig för kvinnor med spridd bröstcancer på hormonbehandling" - säger Anders Rylander, VD Biovica och fortsätter "Vi tror starkt på att DiviTum® kommer att bidra till att fler cancerpatienter får ett bättre utfall av de behandlingsmöjligheter som finns".

Blodproverna som analyserades i EFECT-studien var ett samarbete mellan AstraZeneca, Prato Hospital, Italy, Institute Jules Bordet, Belgien, British Columbia Cancer Agency, Kanada, Northwestern University i Chicago, USA och Biovica, Sverige.

Länk till publikationen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804919302230

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: [email protected]

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, [email protected], +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Biovica International AB
Biovica is a biotech company which develops and commercializes blood-based diagnostic tests with biomarkers that improve monitoring and evaluation of modern cancer treatments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More