Follow

Gödselgasstödet beslutat

23 June 2022 - 14:16

Riksdagen beslutade i går att godkänna Gödselgasstödet som en del av vårändringsbudgeten.

Gödselgasstödet är det tredje och sista stödet som avser produktion av inhemsk biogas och kompletterar därmed de tidigare beslutade uppgraderings- och förvätskningsstöd som tidigare kommunicerats.

Nivån på stödet till produktion av biogas från gödsel kommer uppgå till 40 öre per kilowattimme, i enlighet med förslag från Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63). Detta sker genom att ytterligare 50 miljoner kronor avsätts till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Detta kan på sikt minska beroendet av import av fossil naturgas eftersom biogasen då till exempel kan ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, tunga lastbilar och sjötransporter.

- Beslutet ligger i linje med vad som vi förväntat oss och bra att förutsättningarna nu är klara för de som vill satsa på detta viktiga område och bidra till energiomställningen, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
[email protected]
070-38 00 838
 

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Biofrigas Sweden AB
Biofrigas is active in the energy sector. The company is currently working on the development of liquid biofuel. The technology is used to liquefy red gas into liquid biogas. For example, biogas can be used as fuel for heavier vehicles such as trucks and buses, as well as in the industrial sector....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More