Follow

Flaggning i Bioextrax AB (publ)

24 October 2022 - 15:10

Bioextrax AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets aktieägare Richard Tooby har passivt, igenom företrädesemission passerat flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har informerats om att Richard Tooby har passivt minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav före transaktionen var 785 000 aktier, motsvarande 5,03% och efter emissionen samma antal aktier men motsvarande 3,08% av aktierna och rösterna i Bolaget.


Informationen är sådan som Bioextrax är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022, kl 15.10 CET.

För ytterligare information:

Per Erik Velin, VD

Telefon: +46 (0) 70-674 21 85

E-post: [email protected]

Om Bioextrax

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Svenska Spotlight Stock Market. Mer information om bolaget finns på www.bioextrax.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Bioextrax AB
Bioextrax is a biotech company. The Company specializes in research and development of technology platforms that are further used to convert organic waste into various environmentally friendly materials. Customers are mainly found among material-producing companies, with the largest presence in the Nordic market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More