Follow

Bioextrax: Teckningsoptioner börjar handlas den 1 juni

27 May 2020 - 16:02

Bioextrax AB (publ) teckningsoptioner TO 1 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 1 juni. Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets nyemission av units som avslutades under april 2020.

En teckningsoptioner ger innehavaren rätten att under perioden 4 januari till den 15 januari 2021 teckna nyemitterade aktier till en kurs uppgående till 70% av den genomsnittliga kursen 3 veckor före första teckningsdag. Teckningskursen kommer dock lägst vara 4,20 SEK per aktie och högst 14,00 SEK per aktie. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en ny aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Edvard Hall, VD
Telefon: +46736267643
E-post: [email protected]

Om Bioextrax
Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Bioextrax AB
Bioextrax is a biotech company. The Company specializes in research and development of technology platforms that are further used to convert organic waste into various environmentally friendly materials. Customers are mainly found among material-producing companies, with the largest presence in the Nordic market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More