Follow

Bahnhofs delårsrapport Q3 2021

09 November 2021 - 09:00

Nytt Rekord!

Vinst: 48 Mkr +14 procent! (jämfört Q3 2020)

Omsättning: 407 Mkr +11 procent! (jämfört Q3 2020)

Svenskt Kvalitetsindex: Bahnhof är Sveriges bästa operatör!

https://bahnhof.CLOUD - Sveriges bästa moln!
 

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 407,0 Mkr (367,2 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 62,3 Mkr (55,6 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 48,2 Mkr (42,2 Mkr)
Resultat efter skatt: 38,7 Mkr (33,6 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,36 SEK (0,31 SEK)
Nettomarginal: 11,8% (11,5%)

Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet år 2020.

Rekordkvartal - tillväxt och lönsamhet!

Bahnhof gör ett riktigt bra tredje kvartal, som dessutom är ett nytt rekord! Vi passerar med råge 400 Mkr i omsättning för ett enstaka kvartal, med ett rörelseresultat på drygt 48 Mkr.

Perioden präglas av tillväxt på samtliga affärsområden. Vi växer organiskt med 11 procent, och rörelseresultatet förbättras med 14 procent (jämfört med samma period år 2020).

Bahnhof utses för tredje året i rad till Sveriges bästa operatör i Svenskt Kvalitetsindex stora mätning (publicerad den 25 oktober 2021).

Vi fortsätter att ta marknadsandelar av våra konkurrenter. Den sista september har Bahnhof 418 491 privatkunder som beställt någon av våra blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för perioden med 8096 nya kunder (9046 år 2020).

Vår molnplattform https://bahnhof.CLOUD växer snabbt. Företag, offentlig förvaltning och enskilda systemutvecklare får nu full tillgång till en storskalig digital infrastruktur i Bahnhofs olika datacenter. Vi hjälper företag att flytta sina tjänster till säkra moln i Sverige.

Bahnhofs finanser är utomordentligt starka och förutsättningarna för fortsatt expansion är mycket goda. Kassaflödet för det tredje kvartalet 2021 är plus 34,6 Mkr (52,6 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 384,8 Mkr (303,3 Mkr). Bahnhof har under perioden investerat totalt 31,7 Mkr (13,0 Mkr).

Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige, samt ett förvärv av en fastighet på Stora Essingen i Stockholm (22 Mkr). Huset på Essingen är avsedd för visst tillfälligt boende för personal från bland annat Göteborg, Malmö, Borlänge och Umeå, samt spetsutbildning (inriktning datasäkerhet).
 

Mål och vision

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 miljoner kronor.

Målsättningen är att genomföra ett listbyte från handelsplatsen Spotlight till OMX Midcap så snart det är praktiskt möjligt. Processen är påbörjad och omfattar även byte av underliggande tekniska system för ekonomi. I bokslutskommunikén (i februari 2022) kommer närmare information.

Bahnhofs mål är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum.

Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt perspektiv!
 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 129 Mkr (120 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 2021. Bahnhofs kraftfulla fibernät levererar blixtsnabbt och driftsäkert bredband till tusentals företagskunder i hela Sverige.

Bahnhof erbjuder helhetslösningar för i stort sett alla delar av ett företags kommunikationsbehov. I våra datacenter driver vi några av Sveriges bästa plattformar för molntjänster och fysisk colocation i rackskåp.

Tjänster i samarbete med fastighetsbolag

Under det tredje kvartalet har vi påbörjat leveranser till flera stora fastighetsbolag, där vi har ett nära samarbete avseende kommunikationslösningar. Affärsområdet innefattar potentiellt tiotusentals hushåll och kommersiella lokaler.

Bahnhofs modell bygger på öppenhet, teknisk överlägsenhet och stor valfrihet för den enskilde. Vi bygger värden för fastighetsägare, som kan sänka sina egna kostnader, och samtidigt erbjuda Sveriges bästa bredband till sina kommersiella eller privata hyresgäster.

Wireless Buildings

Bahnhofs trådlösa kontorsnät skapar arbetsro på jobbet. Vi undanröjer irritation över svajiga och osäkra förbindelser. Wi-Fi 6 är en naturlig förlängning av Bahnhofs fibertjänster. Vi täcker in hela fastigheter, stora gallerior, öppna kontorslandskap och utomhusarenor.

Den nya tekniken Wi-Fi 6 revolutionerar trådlösa nät. Wi-Fi 6 ger bättre stabilitet, möjlighet att cellulärt (med många lokala accesspunkter) bygga stora yttäckande områden, och medger rekordsnabba hastigheter på upp till 9.6 Gbit/s.

Byanät och samfällighetsföreningar

Det lönar sig ofta att gräva ett eget nät. Bahnhof ger råd och stöttar i olika lokala projekt. Vi bygger tjänster tillsammans med ett växande antal lokala byanät och samfällighetsföreningar. Det här är nät som ligger oss särskilt varmt om hjärtat, och där vi kan göra skillnad för människor.

Ofta är det IT-kunniga eldsjälar som driver de lokala projekten framåt. De har byggt nätet själva, med ideella krafter, och de är stolta över att det är deras egna nät.

I till exempel Västerbotten har vi ett växande antal byanät och föreningar som kunder. Byanäten gräver och lägger fibern själva. Bahnhof står sedan för att koppla upp samfälligheten mot internet, via våra regionala knutpunkter, och vi sköter sedan övergripande driftövervakning.

Det finns nu även byanät i storstädernas kransområden som gräver egen fiber. Det kan handla om en lokal samfällighetsförening som vill ta kontroll över sin kommunikation. Motivet kan vara att en befintlig nätägare (fiberaktör) misskött sig, och att de boende nu vill ta sig ur en hopplös undermålig teknisk och affärsmässig situation.

Molntjänster Onpremises - i Sverige!

https://bahnhof.CLOUD

Bahnhof erbjuder både digital infrastruktur som tjänst online, och mer specialiserade lösningar på konsultbasis. I våra stora datacenter kan vi sätta upp både virtuell och fysisk infrastruktur.

Det finns säkerhetsmässiga och juridiska frågetecken med utländska moln. Bahnhof hjälper därför svenska företag att flytta tillbaka sina tjänster till Sverige. Det blir dessutom billigare drift, eftersom flera utländska moln gömmer avgifter (som till exempel trafikkostnader för nät).

Bahnhof Cloud, tre viktiga hörnstenar:

1. Öppenhet

Hos oss blir du aldrig inlåst. Våra tjänster är byggda för systemutvecklare av systemutvecklare. Vi gillar ”öppen källkod” och det universum av tjänster som finns tillgängligt. Vi bygger helt Cloud Native på främst OpenStack.

2. LAN-känsla

Det laggar aldrig! Våra stora datacenter är belägna i storstädernas citykärnor. Du har tillgång till enorm och skalbar datakraft direkt via vårt rikstäckande fibernät.

3. Proffsig support

Du får snabb hjälp av riktiga människor när du verkligen behöver det. Vi hanterar idag stora affärskritiska system för flera av Sveriges mest teknikintensiva bolag.

Elementica

Målet är att uppföra ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande markarbeten i Bahnhofs regi är slutförda. Bygglov är beviljat. Bahnhof, Stockholm stad samt Trafikverket har ett inplanerat tekniskt samråd i början av december (inför byggstart).

Just nu pågår upphandling av olika delar till projektet. Vi är förstås fullt fokuserade på att driva detta på ett extremt kostnadseffektivt sätt. Tidshorisont för färdigställande av byggnaden är ungefär två år från byggstart.
 

Privatmarknad

Den sista september 2021 har Bahnhof 418 491 privatkunder som beställt någon av våra blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 8096 kunder (9046 Q3 år 2020) under det andra kvartalet.

Utmärkande för kvartalet är fortsatta framgångar på den marknad som gäller bostadsrättsföreningar. Vi växer både med enskilda föreningar, och med kollektiva lösningar i stadsnät.

Bahnhof har ett grundmurat gott rykte, och vi har marknadens bästa och mest prisvärda tjänster för bostadsrättsföreningar. En viktig orsak till framgångarna är att vi har en egen organisation med lokal närvaro i olika delar av Sverige, med egen supportpersonal och egna installationstekniker.

Den 25 oktober offentliggjordes Svenskt Kvalitetsindex stora årliga undersökning av bredbandsmarknaden i Sverige. För tredje året i rad vann Bahnhof med god marginal – Bahnhof är Sveriges bästa operatör, om kunderna själva får välja.


VD har ordet

”Vi ska besöka ett par byar där dom är människoätare! Där har dom den seden att dom tar huvuden. Dom är huvudjägare, och dessutom kannibaler.”

Orden är forskningsresande Sten Bergman som i radio år 1959 berättar om sin resa i regnskogen, i det inre av de otillgängliga bergstrakterna på Papua Nya Guinea.

I sin bok ”Min far är kannibal” skriver han så här när han är i säkerhet: ”Vi har emellertid fortfarande våra huvuden i behåll, och ingen papuan har visat någon lust att smaka på oss.”

Bahnhof är svensk mästare i att vara kannibal. Vi fortsätter att tugga i oss marknadsandelar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Vi har dessutom en bred kundbas som ger stora möjligheter till merförsäljning.

Under det tredje kvartalet växer Bahnhof med drygt 8000 nya privatkunder netto. Vi gör det starkaste kvartalet på länge, med en omsättning på drygt 400 miljoner kronor och förbättrade rörelsemarginaler. Både omsättning och resultat är ett nytt rekord.

Vår molnsatsning https://bahnhof.CLOUD börjar bära frukt, och vi lanserar även ett antal tjänster för företag och bostadsrättsföreningar som bygger på trådlös nätaccess.

Varje år i slutet på oktober infaller en högtid. Det är när Svenskt Kvalitetsindex presenterar sin konsumentundersökning om Sveriges telekom- och internetoperatörer.

Det är en omfattande granskning som bygger på intervjuer med tusentals användare, och där kunderna själva får sätta betyg på sin operatör.

För tredje året i rad vinner Bahnhof. Vi utklassar våra konkurrenter, och vi får bäst betyg av alla. Tele2 (Comhem) kommer sist igen, i år med en liten försämring jämfört sin jumboplats år 2020.

Bahnhofs fokus är att leverera stabila och blixtsnabba tjänster till företag och privatpersoner. Grunden är förstås att vi driver ett av Sveriges kraftfullaste fibernät.

Men jag tror faktiskt att folk gillar vårt personliga engagemang! Hos oss får man alltid prata med riktiga människor, i kundtjänst eller i teknikorganisationen. Jag tror att vårt genuina intresse för teknik och internet lyser igenom, bortom det kommersiella.

I höst utropar jag ”Äntligen!”, inte för att hedra en ny nobelpristagare i litteratur. Utan för att Post- och telestyrelsen för en gångs skull fattat ett klokt beslut.

Från och med mitten av november öppnar PTS upp spektrumbandet 5 945 – 6 425 MHz för trådlösa lokala radioaccessnät (WAS/RLAN). Det är en revolution! Det är WiFi på steroider.

Det nya frekvensområdet är skräddarsytt för extremt snabb och kraftfull dataöverföring, med den teknik som just nu går under namnet ”Wi-Fi 6E” (E för extended eller enhanced), och alltså kan köras på 6 Ghz-bandet.

Det blir nu möjligt att driva helt trådlösa tjänster inomhus med hastigheter på upp till i princip 10 Gbit/s.  Det kräver förstås att accesspunkterna är matade med motsvarande kapacitet för fiber.

Det nya frekvensområdet upplåts som ett slags licensfritt ”öppet spektrum”. PTS har rentav motiverat beslutet med att man vill främja ”tillväxt” och ”innovationer”.

Det här är fantastiskt bra för Bahnhof. Vi har redan ett av Nordens bästa fibernät, som vi nu kan förlänga, med extremt snabb trådlös dataöverföring i fastigheter, kontor, arenor, gallerior och bostäder.

Wi-Fi6 E har dessutom stöd i protokollet WPA3 (med starkare kryptering för till exempel kontorsnätverk). Det senare ligger helt i linje med en nära förestående satsning på datasäkerhet.

Bahnhof brukar ha den högsta genomsnittliga hastigheten av alla operatörer i Bredbandskollens mätningar.Det är en av de faktorer som gör att vi år efter år blir framröstade som Sveriges bästa operatör.

Vi fokuserar på att bygga marknadens absolut bästa tekniska förutsättningar för streaming och innehåll. Vi designar tjänster för att leverera upplösning i minst 8k, med perfekt kvalitet för ett stort antal skärmar, plattor, mobiler - eller vad man nu vill använda för ”device” i fredagsmyset.

Finns det förresten någon enda människa som vill ha kvar 1900-tals TV? Jag menar inte den nästan alltid tekniskt sämre kabel-teve-tekniken med boxar i plast från Kina, utan själva affärsmodellen.

Du har tillgång till ett begränsat utbud TV-kanaler, som är en klon på dina grannars kanaler. Hur kul är det? Och även om du inte tittar på kanalerna, får du betala ändå.

Jag förklarar gammal TV för mina barn så här: för länge sen sändes TV efter en bestämd tidtabell. Att titta på TV var ungefär som att hinna med bussen.

Om en bostadsrättsförening kopplar bort buss-TV, så försvinner halva avgiften för bredbandet. Man kan se alla kanaler i direktsändning ändå, fast via en streamingtjänst. Den tekniken kallas internet.

Det finns programbolag som låser in folk i kabel-TV-paket med listiga affärsmodeller. Det är ett slags kollektiv bestraffning. Du får betala för vad dina grannar tittar på, inte vad du vill se själv. Det blir inte bara dyrt för föreningen, utan programbolagen kan godtyckligt göra det svart i rutan.

Om det finns några gemensamma lägereldar så handlar de om sport. Jag uppmanar därför digitaliseringsminister Anders Ygeman att se över begreppet ”must carry” (som återfinns i Radio- och TV-lagen).

Must carry är idag urvattnad men bör förtydligas. Det är inte längre kanalens siffra som är intressant, utan själva innehållet. Stora sporthändelser måste vara tillgängliga för den breda publiken – via streaming eller för den delen buss-TV.

Det händer inte ofta, men ibland hinner science fiction i kapp Bahnhof. Jag tänkte på det när jag läste Andy Weirs roman ”Artemis” som är ett slags knäpp deckare i MacGyver-stil som utspelar sig på månen.

Andy har ett förflutet som programmerare, och det märks i intrigen. Den stora publiken har nog mest sett filmatiseringen av hans roman ”The Martian” med Matt Damon i huvudrollen.

Romanen om månbasen Artemis (spoilervarning!) bygger på att någon upptäckt ett sätt att tillverka en fiberkabel som inte kräver ljusförstärkare över längre avstånd, vilket skulle revolutionera telekomindustrin.

På teknikspråk brukar man tala om ”latens”. Ju närmare användare och servrar befinner sig från datacentret – desto lägre latens. Bahnhof bygger datacenter med moln nära användarna.

Alla våra tjänster med https://bahnhof.CLOUD i spetsen ligger i Sverige. Det är inte science fiction. Vi står redan nu för principen ”No latency!”.

Den 8 november 2021
Bahnhof HQ, Sveavägen 41
Jon Karlung, verkställande direktör

Fotnot att lyssna på; en riktig godbit (om ni ursäktar göteborgskan) från Public Service. Radiointervju med Sten Bergman från år 1959.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1036525


Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det tredje kvartalet 2021 är 34,6 Mkr (31,7 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 384,8 Mkr (303,3 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 0,6 Mkr (0,3 Mkr).

Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under perioden investerat totalt 31,7 Mkr (13,0 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige samt en fastighet på Stora Essingen i Stockholm.

Den sista september 2021 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 59,3 Mkr varav 25,2 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 67,0 Mkr varav 32,0 Mkr goodwill.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig nästan uteslutande till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade i juni 2015. I tillgångarna ingår även tomträtten fastigheten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 21,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495).

Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Utdelning

Avsikten är att årligen hålla en hög, men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar framåt på ny teknik. Utdelningsmålet brukar ligga på mellan 25 och 50 procent av EBIT, och anges i bokslutskommunikén i februari 2022.

För fullständig rapport se PDF på Spotlight Stock Market eller bahnhof.se

Bahnhof
010-510 00 00
[email protected]
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More