Follow

Bahnhofs delårsrapport Q1 2022

04 May 2022 - 09:00

Nytt Rekord!

Vinst: 53 Mkr +19 procent! (jämfört Q1 2021)

Omsättning: 417 Mkr +8 procent! (jämfört Q1 2021)

Företagstjänsterna växer!

  • Digitalt försvar med datasäkerhet
  • Bahnhof Cloud & Colocation
  • Trådlösa höghastighetsnät för kontor

Bahnhof ÄR Sveriges bästa bredbandsoperatör! (utnämning i mars 2022)

Första kvartalet år 2022 i sammanfattning

Omsättning: 417,1 Mkr (387,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 69,5 Mkr (59,6 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 53,3 Mkr (44,8 Mkr)

Resultat efter skatt: 42,4 Mkr (35,7 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,39 SEK (0,33 SEK)

Nettomarginal: 12,7%  (11,4%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.

Siffror inom parentes avser första kvartalet år 2021

Nytt rekord med lönsamhet och tillväxt!

Bahnhof gör återigen ett riktigt bra första kvartal! Vi når 417 Mkr i omsättning och förbättrar dessutom rörelseresultatet till 53,3 Mkr, en ökning med 19 procent (jämfört med det första kvartalet 2021).

Det är särskilt glädjande att företagskunderna ökar i antal. Under det första kvartalet fortsätter Bahnhof att växa på samtliga affärsområden. Det finns en insikt där ute om att företag måste ha driftsäkra digitala miljöer med maximal datasäkerhet. Kriget i Ukraina och ett skakigt omvärldsläge har drivit på efterfrågan.

En annan pådrivande faktor efter corona, när många återvänt till arbetsplatserna, är ett behov av snabba och pålitliga kontorsanslutningar med trådlösa höghastighetsnät. Den nya standarden med spektrumbandet på 6 GHz förändrar hur internet fungerar inomhus i fastigheter och kontor.

Bahnhof bygger nu infrastruktur för de som vill ha blixtsnabbt internet på jobbet. En av de större nya kunderna är till exempel stiftelsen och riskkapitalbolaget Norrsken i centrala Stockholm.

Under kvartalet har Bahnhof vunnit affärer som gäller offentlig upphandling. Det är tjänster för datasäkerhet, infrastruktur och bredband med hög kapacitet. Kunderna är flera av Sveriges kommuner (Stockholm, Malmö och Borås).

Bahnhofs tjänster bygger på löpande abonnemang. Nya affärer under kvartalet ger tillskott under många år. Den fulla effekten av god orderingång kommer därför att visa sig över tid.

På privatsidan har Bahnhof den sista mars 429 801 kunder som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för kvartalet med 4 209 nya kunder (7 984 år 2021).

Kundtillväxten är fortsatt stabil och positiv, trots marginalstärkande insatser i stadsnät. Bahnhof fortsätter även att göra inbrytningar på den marknad som gäller bostadsrätter.

I slutet av mars vann Bahnhof utmärkelsen ”Årets bredbandsoperatör” på den årliga Telekomgalan. Det är sjätte gången Bahnhof tar hem titeln, som baseras på en oberoende kundundersökning utförd av Nordic Bench. Om kunderna själva får välja är Bahnhof Sveriges bästa internetoperatör (Telenor och Tele2/Comhem kommer i år på delad sista plats).

Finansiell situation i korthet

Bahnhofs finanser är starka. Kassaflödet för januari till mars 2022 är 49,4 Mkr (52,9 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 479,7 Mkr (387,4 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 89,2 Mkr (65,0 Mkr).

Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 4,8 Mkr (15,3 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Vi förbereder nu ett listbyte till OMX Mid Cap. Avsikten är att genomföra detta under det tredje kvartalet i år. En del i arbetet är ett byte av redovisningsprinciper till IFRS. Bakgrunden är att tillämpa samma redovisningsprincip som andra noterade bolag på börsen, vilket är ett krav samt underlättar finansiella jämförelser.

Höjd utdelning

Inför årsstämman den 10 maj 2022 föreslog styrelsen en höjd utdelning till 1 krona per aktie, motsvarande drygt 107 Mkr i utdelning. Detta mot bakgrund av det mycket goda finansiella läget. Avstämningsdag för utdelning är den 12 maj.

Utdelningen kommer inte påverka planerade satsningar på teknisk infrastruktur och systemutveckling under 2022. Projektering och byggnation av datacentret Elementica fortsätter också enligt plan. 

Prognos år 2022

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på omkring 200 Mkr. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Bolagets mål är samtidigt att bryta ny mark med innovativa tjänster. Det finns därför positiva möjligheter utöver den traditionella prognosen.

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och bygga på löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhet

Vår hållbarhetsdeklaration är en konkret programförklaring. Vi är övertygade om att vår syn kommer att bära oss framåt, även ur ett internationellt perspektiv.

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.

Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Vi tror på ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.

Vi arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 126 Mkr (123 Mkr) av Bahnhofs omsättning under det första kvartalet 2022. Utvecklingen är mycket positiv med ett flertal nya affärer som kommer in. För ytterligare finansiell information se not 3 i rapporten.

I stort sett samtliga tjänster bygger på löpande avtal med flera års avtalstid. Det gör att ingångna  affärer fortsätter att generera intäkter under lång tid. Under kvartalet har vi varit särskilt framgångsrika på tre områden.

1. Datasäkerhet

Datasäkerhet är ett område som passar Bahnhofs kärnvärden. Vi erbjuder marknadens kraftfullaste skydd mot olika typer av överbelastningsattacker, samt heltäckande brandväggslösningar.

Ett led i satsningen på datasäkerhet är att vi tillsammans med David Jacoby, som är en av de främsta IT-säkerhetsexperterna i Sverige, startat bolaget Sprinkler Security Sweden AB. Där utvecklar vi tjänster som bygger på digitalt självförsvar.

2. Trådlösa höghastighetsnät för kontor och fastigheter

Bahnhof bygger Sveriges snabbaste trådlösa nät med den senaste WiFi-tekniken. Vi väljer även utrustning som har stöd för 6 GHz-bandet, vilket medger hastigheter på upp till närmare 10 000 Mbit/s. I våra paket ingår brandväggar som skyddar datatrafiken.

Ett exempel på en ny kund är stiftelsen Norrsken. Vår trådlösa lösning Wireless office servar ett stort antal startupbolag med närmare 500 medarbetare i Norrskens lokaler i centrala Stockholm. I tjänsten ingår kraftfulla brandväggar som skydd mot dataintrång.

3. Bahnhof Cloud & Colocation

Vår molnplattform https://bahnhof.CLOUD fortsätter att växa. Företag, offentlig förvaltning och enskilda systemutvecklare har full tillgång till en storskalig digital, svensk infrastruktur i Bahnhofs olika datacenter. Det här är infrastruktur som gifter ihop vårt snabba fibernät med våra datacenter.

Tekniken bakom några tjänster

Nät och datahallar i samma ekosystem.

Fundamentet för Bahnhofs datacenter är vårt nät. Bahnhofs nät i Stockholm knyter till exempel ihop våra tre största datacenter (Thule, Pionen och S:t Erik) samt tusentals kontor och företag i hela Stockholm.

Bahnhof har under det första kvartalet färdigställt en infrastruktur där vi kan leverera 40 gånger 400 Gbit/s, och på sikt 40 gånger 800 Gbit/s med ny optik.

Den teoretiska hastigheten är annorlunda uttryckt totalt nästan trettiotre miljoner Mbit/s (för att vara exakt 32 768 000 Mbit/s). Vi knyter ihop våra tre stora datahallar i centrala city, med en redundant nätstruktur där allt är del av ett genomtänkt ekosystem.

Kravet är att nätmässigt aldrig överstiga 1 millisekunds latens mellan anläggningarna och kunderna. Vårt datacenter Sparven i centrala Malmö fungerar på motsvarande sätt, men med förlängning till knutpunkter i Köpenhamn.

En stor fördel är att Bahnhof har direktkopplingar även till de kunder som valt att lägga utrustning i förorterna, där en del utländska konkurrenter driver anläggningar. Dessa anläggningar har priser för colocation och cross connect som framstår som mindre attraktiva.

När avståndet är större blir också latensen sämre. Det finns ingen fördel för ett företag med adress i centrala Stockholm att skicka sin internettrafik till Upplands Väsby, och sen låta den vända tillbaka till stan.

Genom att välja colocation hos Bahnhof får kunder istället full nätmässig tillgång även till förortsanläggningarna. Vi hjälper därför de som vill flytta infrastruktur från förorterna till centrala city. Med Bahnhof får de bättre prestanda till lägre pris.

Bahnhof Cloud med skräddarsydd teknik för spelutvecklare, mediaföretag, finansbolag och arkitekter.

Bahnhofs molnplattformar bygger på att ge LAN-känsla genom vår infrastruktur. Grunden är vårt blixtsnabba nät som ger förutsättningar för att kunna bygga tjänster som utgår från våra datacenter.

En sådan tjänst som kräver extrem beräkningskapacitet är VDI (Virtual Desktop Infrastructure). VDI-tekniken möjliggör grafikaccelererat distansarbete, och vår plattform drivs med de kraftfullaste GPU:erna från NVIDIA i Bahnhofs datacenter.

Med extremt låg nätverkslatens (under en millisekund) och kraftfulla GPU:er från NVIDIA får man högsta möjliga prestanda oavsett om det gäller spelutveckling, filmskapande eller CAD-applikationer för till exempel arkitektbyråer.

Fördelen är att kunder kan dra nytta av den fulla kraften i Bahnhofs datacenter och nät, i stället för att sitta med egen utrustning och kostsamma hårdvaruuppgraderingar.

Det är i praktiken samma filosofi som för det som tidigare kallades ”tunna klienter”. Prestandan sitter i nätet och i centrala datacenter, inte i din lokala arbetsdator på jobbet.

Installationsgrupp med QRF-förmåga

Varje år installerar Bahnhof tusentals fysiska nätförbindelser (både fiber och trådlösa nät) i fastigheter, gallerior, datacenter och bostadsrättsföreningar.

Men där andra drar fiber i gatan, fokuserar Bahnhof på att bygga Sveriges bästa och snabbaste accessnät för alla typer av inomhusmiljöer.

Vi gör det med egna fälttekniker som nu utför den stora majoriteten av alla arbeten. Vi tar därmed ett helhetsansvar för hela kedjan av nätkommunikation. Det ger också nya insikter om arbetssätt och tekniklösningar.

Att bygga och installera tjänster med egen personal stärker kompetens och innovationsförmåga. Vi gör alltid egna mätningar på plats, och fintrimmar utrustning för till exempel trådlösa kontorsnät och den nya standarden på 6 GHz-bandet.

Bahnhof jobbar med ett slags militärt tänkande som liknar det som i försvaret kallas för QRF (Quick Reaction Force). Vi har en beredskap för att med egna fälttekniker snabbt kunna rycka ut, och utföra brådskande installationer. Vi kan efter önskemål även bygga nät utanför kontorstid, vilket minimerar störande arbeten.

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter, i direkt anslutning till centrala fibernät, energiförsörjning och fjärrvärmenät. Det är en ”Downtown”-anläggning som ger Stockholm direkt åtkomst till ett datacenter med korta nätmässiga svarstider.

Elementica är ett projekt med långa ledtider. När byggnationen har ökat till full takt tar färdigställandet ungefär två år. Finansiering av projektet kommer ske med egna medel samt en del banklån.

Status maj 2022:

Stockholms stad (på politisk nivå i stadsbyggnadsnämnden) ska behandla en ansökan den 9 juni om att flytta anläggningen fyra meter. Vi har redan ett befintligt bygglov (där markarbeten är igång) men ansöker nu om förändring av detta för att förbättra förutsättningarna för alla aktörer i området.

Privatmarknad

På privatsidan har Bahnhof den sista mars 429 801 kunder som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för kvartalet med 4 209 nya kunder (7 984 Q1 2021). Kundtillväxten är fortsatt stabil och positiv, trots vissa marginalstärkande insatser i stadsnät. För ytterligare finansiell information se not 3 i rapporten.

I mars blev Bahnhof återigen utsett till ”Årets bredbandsoperatör”. Bahnhof har Sveriges nöjdaste bredbandskunder. Nu tar vi nästa steg i att ytterligare förbättra vår service genom att bygga ut kundtjänsten (som vi driver i helt egen regi).

Bahnhof har nu etablerat kundtjänst även i Göteborg. Därmed har vi kundtjänst på tre orter i Sverige: Borlänge, Umeå och Göteborg.

Under det första kvartalet gör vi fortsatta inbrytningar i det segment som riktar sig till bostadsrättsföreningar. Bahnhof erbjuder fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar driftsäkert och blixtsnabbt bredband till rimliga priser.

Bahnhof satsar på att ha marknadens snabbaste bredband, vilket i sin tur är en förutsättning för streamingtjänster i 8K eller högre upplösning. Bahnhofs snabba och pålitliga nät är också en förutsättning för de som vill kunna jobba på distans från bostaden.

Förändrade tittarvanor gör det också möjligt att ta affärer på de områden som förr kallades ”kabel-tv”. Det individuella personliga valet står i fokus. Du väljer själv vad du vill se på internet eller tv. Många vill inte betala för vad grannen tittar på.

VD har ordet

”Hur många megaton tål din server?”

År 2007 spelade Bahnhof in en reklamfilm i ett bergrum på Södermalm. Vi byggde om en fullträffsäker ledningscentral till ett modernt datacenter. Jag tyckte att det militära temat passade eftersom det handlade om skydd av digital infrastruktur.

Samma sommar hade ju Vladimir Putin beordrat att bombflygsflottan med sovjetiska Tu-95A (Natobeteckning Bear) skulle återuppta sina gamla kärnvapenrutter över Nordatlanten. Det kalla kriget var tillbaka även om ingen riktigt förstod det – ännu.

Det första kvartalet 2022 går i krigets tecken. Det gamla citatet om ”megaton” från vår film har tyvärr blivit högaktuellt på riktigt. Men det behöver inte bara handla om termonukleära vapen.

Det finns ett osäkert skymningsläge med hybridhot från andra stater och kriminella intressen. Bahnhof jobbar aktivt sedan många år med datasäkerhet. Våra tjänster är profilerade för digitala hot. Vår kärnverksamhet är helt enkelt att skydda våra kunder. Kriget driver nu upp efterfrågan på datasäkerhet ytterligare.

Men det finns dessutom en coronafaktor som påverkar oss i positiv riktning. Folk har nu fullt ut återvänt till jobbet efter coronan. Jag tror att det senare ligger bakom en kraftigt ökad efterfrågan – för att inte säga en rush – på nättjänster för företag.

Det sades att inget skulle bli som förut. Men efter coronan blev allt precis som vanligt. Men det finns en skillnad. Folk vill nu ha lika snabbt internet på jobbet som de vant sig vid hemma. Först uppgraderade alla sin egen hemmafiber. Men nu vill de även ha snabbt bredband på jobbet.

Få medarbetare gillar svajiga kontorsnät med WiFi från Hedenhös och undermåligt internet i mötesrummen. Jag säger ta det lugnt. Kontakta oss på [email protected]. Bahnhof löser det! Vi säljer nu blixtsnabba kontorsnät som är skyddade bakom brandväggar och har stöd för den nya trådlösa 6 GHz-standarden med hastigheter upp till 10 Gbit/s.

Under det första kvartalet 2022 slog vi beställningsrekord för nättjänster just till företag. Det är nya abonnemang, allt är ännu inte levererat, så den fulla effekten syns ännu inte i resultatet. Men det är otroligt positivt att volymerna är mycket högre än tidigare.

Det är ingen tvekan om att Bahnhof sammantaget gör ett riktigt bra kvartal. Både omsättning och resultat slår rekord. Vi har dessutom förbättrat lönsamheten för en del av de tjänster vi erbjuder i stadsnät.

Bahnhof Cloud växer enligt plan och där lanserar vi också fler och fler nya tjänster (beskrivna på annan plats i denna rapport). Vi har också ett antal framtidsprojekt som är under produktion.

Ett av dessa rör mjukvarubaserade säkerhetstjänster. Utvecklingen leds av David Jacoby som är en av Sveriges främsta experter på IT-säkerhet. Bolaget Sprinkler Security Sweden AB kommer att sälja digitalt självförsvar till den globala massmarknaden. Projektet bygger på mänsklig intelligens, HI till skillnad från AI.

Bahnhof har tre stora datacenter i Stockholms innerstad. Det är bara några kilometer mellan anläggningarna. Vi knyter ihop alla anläggningar i en redundant fiberring med 40 kanaler gånger 400 Gbit/s hastighet.

Den affärsmässiga motorn är att kunna erbjuda säker infrastruktur med LAN-känsla för colocation och cloud till alla som jobbar med digitalisering, och som inte står ut med svarstider som överstiger en millisekund.

Störst av anläggningarna är Thule som ligger ingjuten i betongkassuner i Brunkebergsåsen. Elementica kommer så småningom att bli den fjärde delen i det som blir det största ”Downtown”-klustret av datacenter i en europeisk storstad.

Den här våren står bergrummet på Södermalm i fokus. Pionen är det ursprungliga kodnamnet från det kalla kriget. Jag gjorde tillägget White Mountain, med tanke på Vita bergen. Det var också en blinkning till Cheyenne Mountain med den amerikanska kommandocentralen NORAD.

Pionen har figurerat i flera Sci-Fi filmer. Nu senast i Netflix-produktionen ”Svart Krabba”. Men verkligheten överträffar alltid filmen! Vi är nu i klorna på en figur som ser ut som en illa klädd föreståndare på Konsum, som krampaktigt håller fast sig i bordsskivan, okontrollerat viftar med fötterna och kanske fingrar på knappen. Det kan vara spelad rysk ”maskirovka” för att skrämmas. Men oron finns att Putin gör en egen tolkning av kalla krigets doktrin ”MAD”.

Bahnhof står bakom det ukrainska folkets kamp mot Putins vidriga anfallskrig. Vi producerar radioprogram på ryska från bergrummet. Vi har evakuerat ett antal av våra teknikutvecklare från Ukraina, förser flyktingboenden med internet och bistår med riktade insatser till krigsansträngningen. Det är hållbarhet på riktigt.

Slava Ukraini!

Den 2 maj 2022

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

verkställande direktör

Finansiell situation

Det här är första delårsrapporten enligt redovisningsprincipen IFRS. Övergångseffekter på resultatet redovisas på Not 7.

Utveckling av resultat och ställning

Bahnhof har sedan många år en stabilt positiv finansiell utveckling. Målsättningen med vår rapportering är att med ett rakt och enkelt språkbruk ge en korrekt bild av bolagets affärsmässiga och finansiella förutsättningar.

Intäkterna för årets första tre månader uppgick till 417,1 Mkr (387,1 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till 53,3 Mkr (44,8 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat som en följd av ökade intäkter. Antal anställda under det första kvartalet är färre än under motsvarande period föregående år och ger lägre personalkostnader.

Närmare upplysningar om underliggande faktorer återfinns under olika delar i denna rapport. Rapporteringen innehåller även presentation av nyheter och aktuella tjänster som vi säljer i Sverige och utomlands.

Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen så är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget om inte specifikt anges.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för januari till mars 2022 är 49,4 Mkr (52,9 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 479,7 Mkr (387,4 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 89,2 Mkr (65,0 Mkr).

Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 4,8 Mkr (15,3 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista mars 2022 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 66,0 Mkr varav 31,5 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 71,6 Mkr varav 36,8 Mkr goodwill. Goodwill är lägre idag än Q1 2021 på grund av nedskrivning av goodwill som uppstod vid förvärvet av internetoperatören Tyfon 2015.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig främst till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Övergången till IFRS innebär att goodwill nedskrivningsprövas och inte längre skrivs av linjärt.

Bahnhof-koncernen har idag en stark kassa som kommer användas till investeringar i framtidsprojekt, varav datacentret Elementica är ett. Vi vill också ha en beredskap för potentiella förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Utdelning

Avsikten är att årligen hålla en hög, men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar. Utdelningsmålet brukar ungefär ligga på mellan 25 och 50 procent av EBIT. Styrelsen föreslår en utdelning avseende år 2021 på 1 krona (75 öre år 2021) per aktie. Utdelningen äger rum i maj, med avstämningsdag torsdagen den 12 maj 2022.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2021 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen.

Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget KN Telecom).

Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i K.N. Telecom och Bahnhof med en fakturerad kostnad på 3,3 Mkr per år. Ersättningen avser två heltidstjänster (varav vd:s lön ingår). Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte, utöver en grundlön på 5 000  kr/mån.

KN Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 92 934 kronor per månad till KN Telecom AB.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Bahnhof
010-510 00 00
[email protected]
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More