Follow

Bahnhof AB påbörjar process för planerat listbyte till Nasdaq First North Growth Market

19 May 2023 - 17:22

B-aktierna i Bahnhof AB (”Bahnhof” eller ”Bolaget”) är idag upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bahnhof har tidigare meddelat dess avsikt att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Idag har Bolaget formellt inlett denna process och begärt att Nasdaq Stockholm ska påbörja dess granskning av Bolaget.

Listbytet planeras ske under det tredje kvartalet. Bahnhof kommer att lämna ytterligare information om processen och tidplanen när sådan information finns att tillgå. Handeln i Bolagets B-aktier kommer att fortgå under processen och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det planerade listbytet.

Jon Karlung

vd
[email protected]

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Borlänge, Umeå och Kyiv.

Bahnhof erbjuder internet-, telefoni- och serverhallstjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt colocation i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stock Market.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Bahnhof AB
Bahnhof is a provider of internet and broadband that offers a wide range of services and solutions, including technical delivery of broadband, fibre, telephony, VPS and related services. Customers are found among companies as well as private users, with the largest part within the European market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More