Follow

Azelio får fyra nya patent godkända

30 November 2020 - 08:25

Energilagringsbolaget Azelio har beviljats fyra nya patent. Patenten avser innovationer för att effektivt lagra energi och generera elektricitet ur värme, vilket är centralt för att kunna lagra förnybar energi och göra den tillgänglig dygnet runt på ett effektivt sätt.

”Att vi på kort tid får fyra patent godkända visar på innovationshöjden i vår energilagringslösning och stärker vår position gentemot konkurrenter. Vi har utvecklat unika sätt att ta tillvara energi, lagra och göra den tillgänglig när den behövs. De nya patenten kompletterar våra tidigare godkända patent på ett affärsmässigt relevant sätt”, säger VD Jonas Eklind.

Två av patenten avser utformningen av själva lagringsenheten medan två gäller bolagets Stirlingmotor. Patenten sträcker sig till år 2040 respektive 2039. Bolaget avser att på basis av dessa patent utöka patentskyddet för bolagets tekniker i flera geografier.

Azelio arbetar kontinuerligt med att skapa ett immaterialrättsligt skydd för sitt energilagringssystem, TES.POD®. Bolagets patentportfölj omfattar bland annat specifika komponenter som är kritiska för prestandan hos bolagets Stirlingmotor samt detaljer i energilagrets utformning och funktionssätt. Totalt har Azelio 13 godkända patent, 15 patentansökningar under handläggning och förbereder   patentansökningar för ytterligare innovationer.

Azelios unika lösning, TES.POD® lagrar energi i återvunnen aluminium vid 600 grader. Energin omvandlas vid efterfrågan via en Stirlingmotor till el och 55-65 gradig värme. Systemet är mycket konkurrenskraftigt med en total verkningsgrad om upp till 90 procent från el till utgående energi. Lösningen är modulbaserad och kostnadseffektiv från 0,1 MW till 100 MW och kan förse till exempel sjukhus, fabriker, gruvor och mindre samhällen med förnybar energi dygnet runt.

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind - VD Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 70 940 35 80

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Azelio har ca 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt närvaro i Stockholm, Beijing, Madrid och Ouarzazate. Azelio är noterat på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se. Mer om Azelio på www.azelio.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Azelio AB
Azelio AB is a supplier of Stirling engine-based renewable energy solutions. The company's system is offered to customers in the global energy market who are building projects around the sun belt involving installations of between 500 kW and 20 MW for electrical production during the day together with a storage capacity of 13 hours. Geographically, it derives a majority of revenue from the EU and...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date