Follow

aXichems VD Torsten Helsing intervjuas ”live” från Expo West 2023

10 March 2023 - 13:30

Med anledning av bland annat aXichems pågående företrädesemission har VD Torsten Helsing intervjuats av Per Lönn, Västra Hamnen Corporate Finance. Torsten Helsing befinner sig på Expo West 2023 i Anaheim Convention Center i Kalifornien, USA, 7 – 11 mars, och har den gångna veckan presenterat bolagets innovativa naturanaloga fenylcapsaicinprodukt aXivite® tillsammans med partnern SEE Nutrition

Se intervjun här: https://www.vhcorp.se/nyheter/axichem-q-a

Mer information om aXichems företrädesemission

En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier.

Teckningskursen per aktie uppgår till 7,00 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 49,6 MSEK, före emissionskostnader.

Prospektet som innehåller fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på aXichems, Nordic Issuing AB:s och Västra Hamnen Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.axichem.com, www.nordic-issuing.se, www.vhcorp.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Presentationer för investerare

Tisdagen den 14 mars 2023 klockan 16:00 håller Bolagets VD, Torsten Helsing, en presentation på Aktiespararnas event ”Stora Aktiedagarna” i Stockholm. Frågor till Bolaget kan skickas till Aktiespararna innan eventet och anmälan kan sändas via följande länk: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-i-stockholm-14-mars

Därutöver bjuder Västra Hamnen Corporate Finance in till webbsänd bolagspresentation med VD Torsten Helsing torsdagen den 16 mars 2023 klockan 14:00. Efter presentationen ges publiken möjlighet att ställa frågor. Frågor kan även ställas i förhand till [email protected]. Presentationen hålls på svenska och kan följas via dator eller mobila enheter. Registrering till webbkonferensen görs via följande länk: https://attendee.gotowebinar.com/register/8536926466527011677

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt aXichem i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 13:30 CET.

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: [email protected]

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framför allt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom kosttillskott, ingrediens i djurfoder, marina tillämpningar samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance www.vhcorp.se. Mer information om aXichem finns påwww.axichem.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
aXichem AB
aXichem develops and delivers nature-identical ingredients of the highest purity. The Company offers axiphen-feed used in the breeding of chicken and pigs, Bio-repellents used to repel unwanted biological organisms from installations or areas and aXivite an alternative to capsaicin....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More