Follow

Information om Attanas presentation på Stora Aktiedagen som streamas live 2 december kl. 09.00–09.30

27 November 2020 - 17:49

Attana deltar vid Stora Aktiedagen där VD Teodor Aastrup kommer ge en 20 minuters bolagspresentation följt av en Q&A på 10 minuter. Både presentationen och frågestunden streamas live den 2 december kl. 09.00–09.30.

Huvudsyftet med presentationen är att förtydliga vart Attana befinner sig idag, vart bolaget är på väg och planen för att nå dit. Detta inkluderar en presentation av de spännande satsningar som är planerade för 2021 och framåt, som möjliggörs av den kommande företrädesemissionen.

Preliminärt schema:

 1. Attana i korthet
  – Vad Attana erbjuder
 2. Våra senaste milstolpar
  ­­– Viktiga milstolpar under 2020
 3. Företrädesemissionen
  – Information om den kommande företrädesemissionen
 4. Action plan 2021
  – Satsningarna planerade för 2021 och vart de kommer föra Attana som bolag

Följ presentationen här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Attana AB
Attana conducts research and development of pharmaceuticals. The company specialises in vitro characterization of molecular interactions, which is used for analysis in the development of new pharmaceuticals. The company's patented solutions are mainly used in the study of different binding properties and macrostructures in cells, proteins, viruses, and bacteria. Operations are found mainly within...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date