Information om Attanas deltagande vid Affinity 2019, 26-28 juni i Stockhom

07 July 2019 - 22:05

Affinity 2019 konferensen fokuserade på nya utvecklingar inom affinitetsteknologier och molekylär igenkänning. Vid konferensen deltog både industriella och akademiska aktörer, bl.a. 2018 års Nobelpristagare Greg Winter.

Affinity 2019  är en av de största marknadsföringsaktiviteter Attana genomfört hittills i år, med både en timmes långt lunchseminarium och utställning. Lunch seminariet gavs av Tarek Bass och resulterade i flertalet uppföljande diskussioner. Vid konferensen deltog dessutom Prof Ian Nicholls från Linnéuniversitetet.

Målsättning är att långsiktigt öka kännedomen om bolaget på marknaden och för att i närtid träffa fler kunder. Attana erhöll bra respons på bolagets presentation och flertalet viktiga kontakter med kunder knöts. Konferensen uppfyllde mer än väl bolagets förväntningar.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date