Effektiv framställning av sensorytor för studier av kolhydrater vid läkemedelsutveckling – ny publikation med Attanas QCM-teknik

27 June 2019 - 09:52

Prof Pei och medarbetare har publicerat en ny artikel i Polymers. Artikeln är en fortsättning på deras nyligen publicerade arbete om biosensorytor funktionaliserade med kolhydrater. I denna nya artikel har de utvecklat konceptet ytterligare för att göra sensorytorna mer anpassade för industriella applikationer. Kombinerat med Attanas cell- och bakteriebaserade experiment bildar dessa ytor ett kraftfullt verktyg för vidutveckling av nya läkemedel och antibiotika

Konceptet använder UV-ljus för att fästa kolhydraterna på sensorytan för att på så vis effektivisera produktionen av ytorna.  Sensorytorna testades och karakteriserades med bl.a. Attana Cell™ 200 instrumentet.

Artikeln stärker ytterligare Attanas position i strävan att bli världsledande inom karakterisering av molekylärinteraktioner för läkemedelsutveckling. I synnerhet har vikten av att förstå kolhydratinteraktioner framgångsrikt belystas av flera av Attanas kunder:

En sammanställning av samtliga publikationer baserade på Attanas teknik finns här

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date