Follow

Attana har lanserat en omdesignad webbplats som första steg i en ny kommunikations- och marknadsföringsplan

25 September 2020 - 19:48

Attana har lanserat en omdesignad webbplats på www.attana.com med ny grafisk profil och reviderat innehåll. Sajten kommer kontinuerligt uppdateras för att säkerställa tillgänglighet till relevant information och utifrån behov, förbättringar av användbarhet och funktionalitet.

”När vi nu börjar skrivar Attanas nästa kapitel vill vi att vår webbplats är tongivande i våra kommande kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Vi är glada att nu kunna ge våra kunder, partners och investerare en bättre förståelse av alla de fördelar som våra produkter och tjänster erbjuder,” kommenterar Attanas VD, Teodor Aastrup.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in-vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Attana AB
Attana conducts research and development of pharmaceuticals. The company specialises in vitro characterization of molecular interactions, which is used for analysis in the development of new pharmaceuticals. The company's patented solutions are mainly used in the study of different binding properties and macrostructures in cells, proteins, viruses, and bacteria. Operations are found mainly within...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date