Attana deltar vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november

17 September 2019 - 13:39

Attana kommer att delta vid Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 november 2019. Attana kommer att ge en företagspresentation och Attanas medarbetare kommer att finnas tillgängliga under dagen för att träffa aktieägare och svara på frågor.

Stora Aktiedagenden 4 november 2019 arrangeras av Aktiespararna. Detaljer om arrangemanget kommer att uppdateras och nås vi denna länk: Attanas presentation kommer att livestreamas och kommer några dagar efter evenemanget även finnas tillgänglig via bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Provided by: Cision

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date