Follow

Ingen stabilisering av aktier i Asarina Pharma efter noteringen, övertilldelningsoption utnyttjas till fullo

24 October 2018 - 08:00

Stockholm – 24 oktober, 2018. Som offentliggjort i samband med erbjudandet av 6 800 000 nya aktier (”Erbjudandet”) i Asarina Pharma AB (publ) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har Erik Penser Bank (”EPB”) fungerat som stabiliseringsansvarig. I den kapacitet har EPB varit tillåten att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden, dock inte till ett pris högre än teckningskursen i Erbjudandet. Stabiliseringsperioden på trettio kalenderdagar efter noteringen av Bolagets aktier avslutas idag utan att några stabiliseringstransaktioner har genomförts.

Vidare har Asarina Pharma utfärdat en option till EPB att teckna upp till 350 000 nyemitterade aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 5,1 procent av antalet nyemitterade aktier i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Priset för de nyemitterade aktierna inom ramen för Övertilldelningsoptionen motsvarar priset i Erbjudandet, 21 SEK per aktie. EPB meddelar nu att Övertilldelningsoptionen om 350 000 aktier utnyttjas fullt ut.

Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare 7,35 MSEK, vilket medför att Bolaget tillförts totalt 150,2 MSEK, före emissionskostnader, genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. Efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 16 037 218.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Telefon: Phone: +45 25 47 16 46

E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om Asarina Pharma AB

Vi är ett svenskt biotechföretag som utvecklar Sepranolon, världens första dedikerade behandling för premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) och andra menstruationsrelaterade sjukdomar. Vår portfölj bygger på 40 års forskning kring sjukdomar som PMDS och menstruationsrelaterad migrän, där kvinnors hälsa och livskvalitet försämras under senare delen av menstruationscykeln. Med vår innovativa familj av GAMSA-substanser (GABAA  Modulating Steroid Antagonists) är målet att introducera en ny generation effektiva och säkra läkemedel för tillstånd som idag saknar specifika behandlingar, och därmed bli ett ledande kvinnohälsobolag.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Asarina Pharma AB
Asarina Pharma is a Swedish biotech company focusing on the development of Sepranolone (UC1010) for the treatment of premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and other menstrual-related conditions....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More