Follow

Pressmeddelande om flaggning den 28 maj 2015

28 May 2015 - 14:26

På uppdrag av AB Traction offentliggörs följande flaggning:

Traction sålde igår den 27 maj 2015 hela innehavet i Switchcore uppgående till 1.228.728 A-aktier och 9.782.243 B-aktier vilket utgör 29,6 % av rösterna och 23,8 % av kapitalet i bolaget.

Försäljningen innebär en obetydlig men positiv resultatpåverkan för det andra kvartalet 2015.

Stockholm den 28 maj 2015

Peter Stillström

Verkställande direktör

08-506 289 00

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Arbona AB
Arbona is an investment company which primarily invests in unlisted companies. Arbona intends to be a long-term owner valuing good management, profitability, and future development potential. The role of the company is to act as support for the management, enable provision of capital when needed, and participate in and influence the strategy and future direction of the company....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More