Follow

BioStock Studio: emissionen ska ta Aptahem till nästa steg

16 October 2020 - 10:52

Igår kom Mikael Lindstam, vd för emissionsaktuella Aptahem på besök till BioStocks studio på Medicon Village i Lund för att ge en uppdatering om vad som händer i bolaget. Aptahem verksamhet fokuserar på utveckling av aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis. Just nu genomför Aptahem alltså en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget initialt cirka 32,3 Mkr före emissionskostnader.

Se hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/biostock-studio-emissionen-ska-ta-aptahem-till-nasta-steg/
 
Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Aptahem AB
Aptahem is active within biotechnology. The company conducts research and development of aptamer-based pharmaceuticals for the treatment of acute conditions caused by sepsis, blockage of blood vessels, stroke, and heart failure. Through early treatment, the pharmaceutical is intended to prevent damage to organs and tissue. A large part of the research is carried out in collaboration with partners...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date