Follow

BioStock: Aptahems grundare tillbaka som ny styrelseordförande

15 October 2020 - 17:01

Den 25 september valdes Bert Junno till ny styrelseordförande för bioteknikbolaget Aptahem. Efter att ha grundat flera bolag i branschen, bland annat just Aptahem år 2014, tar Junno med sig erfarenheter från en lång karriär som har kretsat kring affärsutveckling, läkemedelsutveckling och inte minst kapitalanskaffning i en mycket resurskrävande bransch. För att bekosta de kommande utvecklingsstegen på väg mot studier i människa, tar Aptahem nu brutto in drygt 32 Mkr i en företrädesemission av units. För BioStock berättar Junno mer om sina visioner för bolaget. 

Läs hela intervjun med Bert Junno på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/aptahems-grundare-tillbaka-som-ny-styrelseordforande/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Aptahem AB
Aptahem is active within biotechnology. The company conducts research and development of aptamer-based pharmaceuticals for the treatment of acute conditions caused by sepsis, blockage of blood vessels, stroke, and heart failure. Through early treatment, the pharmaceutical is intended to prevent damage to organs and tissue. A large part of the research is carried out in collaboration with partners...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date