Follow

Analyst Group: Videointervju med Aptahems VD Mikael Lindstam

09 October 2020 - 11:29

Analyst Group intervjuar Aptahems VD Mikael Lindstam i samband med bolagets pågående nyemission.

 
Se intervjun här
 
 
Intervjufrågor:
 
1. Kan du börja med att berätta lite hur du ser på nuläget i er verksamhet idag samt vad ni kommer att fokusera mest på under de närmaste månaderna?
 
2. Ni genomför just nu en företrädesemission. Vad är bakgrunden och vad ska kapitaltillskottet användas till?
 
3. I Kanada pågår studien där en forskargrupp studerar Apta-1 i en unik coronavirus-modell. Givet att vi skulle anta att önskvärda resultat kan uppnås – vad skulle det i teorin kunna vara för typ av resultat och vad skulle det kunna innebära i praktiken för Aptahem?
 
4. Ni har tidigare kommunicerat att ni tillsammans med LGC gjort stora framsteg i utvecklingen av tillverkningsprocessen för Apta-1. Kan du utveckla lite mer kring vad det betyder för er att kunna tillverka i större skala än tidigare och enligt de nya processerna?
 
5. Var ser du att Aptahem är om 3 år?
 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
  
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Aptahem. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Aptahem AB
Aptahem is active within biotechnology. The company conducts research and development of aptamer-based pharmaceuticals for the treatment of acute conditions caused by sepsis, blockage of blood vessels, stroke, and heart failure. Through early treatment, the pharmaceutical is intended to prevent damage to organs and tissue. A large part of the research is carried out in collaboration with partners...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date