Follow

ANTCO. förvärvar minoritet i FinTech-/AI-bolaget BlueBarricade

01 June 2023 - 09:10

ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva 0.18% av aktierna i BlueBarricade Blockchain & AI Technology AB (“BlueBarricade”). Köpeskillingen uppgår till totalt 1.35 MSEK och styrelsen i ANTCO. har beslutat att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma att genomföra en kvittningsemission och erlägga köpeskillingen till fullo i form av 435 483 nyemitterade B-aktier i ANTCO. till ett pris om 3.10 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital kommer efter transaktionen uppgå till 2 520 993.90 kr och antal aktier kommer uppgå till 10 083 975 st varav 800 000 A-aktier och 9 283 975 B-aktier. Registrering samt tillträde av aktierna beräknas ske inom två veckor. Utspädning av nuvarande aktieägare i relation till transaktionen uppgår till ca. 4.3%.

BlueBarricade grundades år 2018 och är ett innovativt mjukvaruföretag inom fintech, blockchain och AI. BlueBarricade's unika blockchain-accelerationslösning möjliggör säkra höghastighets-transaktioner baserat på höghastighets-blockchain och AI-teknik. BlueBarricade har ett samarbete med IBM och produkten riktar sig mot bl.a. företag, banker, försäkringsbolag, industrin och logistikbranschen. BlueBarricade består idag av sex medarbetare och hade under 2021 intäkter om ca. 4.2 MSEK. Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att investera i onoterade tillväxtbolag. Fortsatt fokus för ANTCO. kommer att ligga på att genomföra fler förvärv och investeringar.

Hemsida BlueBarricade: https://www.bluebarricade.com/

För mer inforamtion, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ANTCO. Investment Group AB (publ)

ir(at)antcoinvestmentgroup.com
 

ANTCO. Investment Group AB är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna E-commerce/marketplaces/tech/SaaS/classifieds med Sverige som huvudmarknad.

För mer information, se ANTCO.'s hemsida: www.antcoinvestmentgroup.com/ 
 
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | [email protected].

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
ANTCO Investment Group AB
ANTCO is an investment company with a long-term partnership strategy that primarily invests in unlisted companies in a sector with high growth and with Sweden as the main market....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More