Follow

ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

21 June 2021 - 15:45

Extra bolagsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) måndagen den 21 juni 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 650.000 stamaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 6.500.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera förvärv av bolag. Bemyndigandet är avsett användas för att emittera stamaktier som en del av köpeskillingen vid förvärv av aktier i Järntorget Byggintressenter AB. Styrelsen bemyndigades även vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

Bolagsstämman bemyndigade vidare styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning. Styrelsen bemyndigades även vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel +46 733 96 97 27

 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: [email protected]

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
ALM Equity AB
ALM Equity AB is a real estate development company. The company is engaged in residential development project, construction management, financing solutions and digital services....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More