Follow

Investerarträffar via Zoom med Alltainer AB inför notering på Spotlight Stock Market

06 November 2020 - 10:05

Alltainer AB genomför nu en nyemission och efter att den är genomförd ska bolaget
noteras på Spotlight Stock Market. Alltainer bjuder av den anledningen in till digitala
investerarträffar via Zoom där VD Jakob Kesje presenterar bolaget.

Aktuella datum och tider för investerarträffarna

Torsdag 12/11 – kl. 10.00

Mandag 16/11 – kl. 18.00

Torsdag 19/11 – kl. 18.00

Måndag 23/11 – kl. 10.00

 

Anmälan

Anmälan om deltagande görs via mail till [email protected] varpå ni erhåller ett mail i retur med med länk för inloggning på Zoom. Har ni inte Zoom installerad på datorn kan det göras gratis i samband med inloggningen. Tänk på att det kan ta några minuter att komma igång.

 

Om Alltainer AB

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via  försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Genom den planerade nyemissionen tillförs bolaget 8 MSEK, som vid övertecknad emission kan utvidgas genom en övertilldelningsoption med ytterligare 6,7 MSEK. Emissionskapitalet ska framförallt användas till att utöka produktionskapaciteten i bolaget och stärka rörelsekapitalet för att öka leveranskapaciteten till kunderna, då bolaget har ett ”Letter of Intent” från den amerikanska generalåterförsäljaren om köp av 400 enheter över två år.

”Det känns väldigt spännande att gå ut och göra en nyemission i ett bolag som har färdigutvecklade produkter som kunderna efterfrågar, där vår utmaning är att vi måste bygga upp tillverkningskapaciteten och stärka bolaget finansiellt. När det genom emissionen är gjort kommer vi att kunna utvecklas ordentligt som bolag och ge ägarna en väldigt bra avkastning över tiden”, säger en förhoppningsfull VD Jakob Kesje.

Emissionsvillkor i korthet

Teckningstid: 9 november – 25 november 2020.

Teckningskurs: 8 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 aktier, med en övertilldelningsoption som kan nyttjas vid övertecknad emission om 843 750 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 8 MSEK, med möjlighet till ytterligare 6,7 MSEK via övertilldelningsoptionen.

Värdering: 42,5 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Drygt 3,4 MSEK vilket motsvarar 42,7 procent av emissionen.

Memorandum och anmälningssedel finns att ladda ner via bolagets hemsida www.alltainer.com, på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com eller på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se . Aktier går även att teckna digitalt med BankID på www.aktieinvest.se/alltainer2020

För ytterligare information kontakta VD Jakob Kesje,
Tel 0763-11 19 11 Mail: [email protected]

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Alltainer AB
Alltainer is a manufacturer of sea containers. The company manufactures, markets and resells containers such as homes, bars, and sanitation facilities....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More