Follow

Alltainer AB (Publ): Inleder emission inför notering på Spotlight Stock Market

09 November 2020 - 11:05

Pressmeddelande 2020-11-09

 

Idag inleds teckningstiden i Alltainers AB:s spridningsemission om 1 000 000 aktier, vilket tillför bolaget 8 MSEK, före emissionskostnader. Vid fulltecknad nyemission kan styrelsen utvidga emissionen genom en övertilldelningsoption om 843 750 aktier, vilka kan tillföra bolaget ytterligare 6,75 MSEK. Alltainer har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 3,4 MSEK, motsvarande 43 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa. Genom nyemissionen tillförs bolaget kapital som framförallt ska användas till att utöka produktionskapaciteten i bolaget och stärka rörelsekapitalet för att öka leveranskapaciteten till kunderna, då bolaget har ett ”Letter of Intent” från den amerikanska generalåterförsäljaren om köp av 400 enheter över två år.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 9 november – 25 november 2020.

Teckningskurs: 8 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 aktier, med en övertilldelningsoption som kan nyttjas vid övertecknad emission om 843 750 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 8 MSEK, med möjlighet till ytterligare 6,7 MSEK via övertilldelningsoptionen.

Värdering: 42,5 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 4,8 MSEK.

Investerarträffar via Zoom

Torsdag 12/11 – kl. 10.00

Mandag 16/11 – kl. 18.00

Torsdag 19/11 – kl. 18.00

Måndag 23/11 – kl. 10.00

Anmälan om deltagande görs via mail till info@alltainer.com varpå ni erhåller ett mail i retur med med länk för inloggning på Zoom. Har ni inte Zoom installerad på datorn kan det göras gratis i samband med inloggningen. Tänk på att det kan ta några minuter att komma igång.

Memorandum

Emissionsmemorandum, teaser och teckningssedel finns att tillgå på www.alltainer.com , www.spotlightstockmarket.com och www.aktieinvest.se . Teckning via BankID kan göras på www.aktieinvest.se/alltainer2020.

För frågor om nyemissionen och bolaget, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: jk@alltainer.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Alltainer AB
Alltainer manufactures, markets and sells sea containers furnished as homes, bars, sanitation facilities or other purposes that customers demand. The production is based on new sea containers that are furnished according to the customer's specifications in the company's facility in Vietnam....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date