Follow

Allgon har inlett en process för försäljning av antennbolaget Smarteq

11 January 2021 - 08:00

Allgon AB (publ) (”Allgon”) har som tidigare kommunicerats påbörjat en renodling av bolagets verksamhet mot industriell radiostyrning. Som ett resultat av renodlingsstrategin har tre nischade dotterbolag lämnat koncernen under det senaste året. Allgon har som ett led i det fortsatta arbetet anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare för en potentiell försäljning av Smarteq Wireless AB (”Smarteq”). Smarteq utvecklar och levererar antenner och antennlösningar med fokus på hög prestanda, robusthet och tillförlitlighet för kunder inom segmenten energi, fordon och industri. Under räkenskapsåret 2020 svarade Smarteq för 12 procent av Allgonkoncernens omsättning för kvarvarande verksamhet. Allgon bedömer att en försäljning av Smarteq kan komma att genomföras under första halvåret 2021 varefter renodlingen mot industriell radiostyrning är slutförd.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 08:00 (CET).

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Allgon AB
Allgon AB develops, manufactures and supplies solutions in industrial radio control to customers around the world. The company offers products to various segments; such as industry, mobile, mining, control of doors, gates and other barriers and security solutions....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date