Follow

Point Properties fullföljer ej förvärv av fastigheter

23 June 2022 - 14:35

Point Properties meddelade i pressmeddelande 25 mars 2022 om förvärv av sex fastigheter. Säljare var Diös.
Det rådande finansiella världsläget gör det inte möjligt att på marknadsmässiga villkor få finansiering. Då affären ingicks med sedvanligt finansieringsförbehåll kommer inte transaktionen genomföras.
 
Vi hoppas framtiden ger oss möjligheten att fortsätta dialogen med Diös för att i bättre finansiella tider kunna genomföra affären.
 
Beslutet innebär ingen resultatpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator
[email protected]
+46 (0) 70 733 80 00

Magnus Åkesson, VD Point Properties
[email protected]
+46 (0) 70 301 81 83

Provided by: MFN
Aktiebolaget Fastator
Aktiebolaget Fastator is a Sweden-based investment company specializing in the real estate sector. The company invests in real estate related companies run by entrepreneurs....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More