Follow

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 december 2022 i Agtira AB (Publ.)

14 December 2022 - 12:24

Idag, den 14 december 2022, hölls extra bolagsstämma i Agtira AB (publ) i bolagets lokaler på Verkstadsvägen 19 i Härnösand.

Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman:

Införande av personaloptionsprogram 2022/2026:1 för anställda, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, (i) att införa personaloptionsprogram 2022/2026:1 för anställda, (ii) om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1 för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2026:1 samt (iii) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:1.

Införande av personaloptionsprogram 2022/2026:2 för vissa styrelseledamöter, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, (i) att införa personaloptionsprogram för vissa styrelseledamöter, (ii) om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2 för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2022/2026:2 samt (iii) godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026:2.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.agtira.com/se.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Agtira AB
Agtira is a food research and development company. The company delivers systems for sustainable food production to companies in the food industry. Through aquaponics, the company develops both cultivation methods and software support for cultivation systems for fish and vegetables in urban environments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More