Follow

Agtira AB senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för april-juni 2022

23 June 2022 - 09:00

Foodtech-företaget Agtira AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet av 2022, dvs april-juni.

Nytt datum för offentliggörande av Agtiras andra kvartalsrapport blir den 9 augusti 2022, i stället för 26 juli, som tidigare angetts i bolagets finansiella kalender.

Kommande rapporttillfällen därefter gäller fortfarande enligt bolagets finansiella kalender

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: [email protected]

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.

Om Agtira AB

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,
+46 8-684 211 00.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Agtira AB
Agtira is a food research and development company. The company delivers systems for sustainable food production to companies in the food industry. Through aquaponics, the company develops both cultivation methods and software support for cultivation systems for fish and vegetables in urban environments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More