Follow

Förtydligande angående uppköp

26 May 2023 - 15:01

Aerowash förtydligar härmed följande. Bolaget har i tidigare PM kommunicerat att Novak Aviation och dess investmentbank meddelat att ett investeringsavtal beräknas vara på plats per den sista juni i år. Bolaget har inte erhållit någon annan information än att processen fortgår enligt plan.

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Aerowash AB
Aerowash offers products and services for aircraft cleaning. The Company develops robots for external washing of aircraft and they can be used on aircraft of different sizes. Aerowash currently sells machines and aircraft cleaning as a service....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More