Follow

Adverty offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

23 December 2021 - 08:05

Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022.

Adverty offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022. Styrelsen för Adverty gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förväntad ökad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke och en listning vid Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Listbytet bedöms skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ett ökat intresse från såväl industriella som institutionella investerare och kunder”, säger Joachim Roos, styrelseordförande Adverty.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser lämna ytterligare information kring processen under första kvartalet 2022.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Adverty AB
Adverty is active in digital advertising. The company's business concept is to develop and run advertising solutions towards Virtual Reality and Augmented Reality. Through in-house developed display advertising technology, the vision is to bring together brands and people within the sector of games. The digital platform allows creators and developers to monetize digital advertising....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More