Follow

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 84 MSEK under avtalstiden

12 October 2021 - 07:30

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Nanxiang Wanshang (Wuhu) Trade Logistics Park Investment Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,2 MSEK, eller cirka 84 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 29,7 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2021. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Den senaste tidens elbrist i vissa delar av Kina sätter ytterligare fokus på att en fortsatt utbyggnad av solenergi är nödvändig. Vår bedömning är att elbristen leder till ännu större efterfrågan på vårt erbjudande. Vi har nu en mycket stark orderbok inför kommande kapitalanskaffning i samband med noteringen av bolagets aktier på First North Growth Market under oktober månad 2021.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Advanced SolTech Sweden AB
Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) is owned 51% by SolTech Energy Sweden AB and 49% of Advanced Solar Power Hangzhou Inc. ASAB’s operations consist of financing the construction of solar power plants in China, which are installed, owned and maintained by the SolTech Group’s jointly-owned Chinese company, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More