Follow

Advanced Soltech beviljas icke säkerställda lokala banklån på 40 miljoner CNY (ca 54 MSEK) till en ränta om ca 4,6%.

01 October 2021 - 07:15

Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina har beviljats nya icke säkerställda lån om 40 MCNY (ca 54 MSEK) från lokala banker till en ränta om ca 4,6%. Lånen har en initial löptid på ett år med möjlighet till förlängning och kommer att användas för investeringar i nya solenergianläggningar. Denna kredit är tillåten (”permitted debt”) under det avtalet för den säkerställda obligationen SOLT 5.

Max Metelius, VD Advanced Soltech, kommenterar:

-Det har varit ett bra intresse från flera lokala banker att vara med och finansiera vår verksamhet. Det goda intresset från lokala banker och räntenivån under 5% lovar mycket gott för våra framtida möjligheter till lokal finansiering. En större andel lokal finansiering skulle skapa både en bättre balans i valutaexponeringen och en bättre skattesituation i Kina.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Advanced SolTech Sweden AB
Advanced SolTech Sweden AB (ASAB) is owned 51% by SolTech Energy Sweden AB and 49% of Advanced Solar Power Hangzhou Inc. ASAB’s operations consist of financing the construction of solar power plants in China, which are installed, owned and maintained by the SolTech Group’s jointly-owned Chinese company, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More