Follow

ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 5 MEUR

25 November 2021 - 17:15

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Oulu Universitetssjukhus i Finland avseende ett långsiktigt uppdrag att leverera röntgenutrustning och service under en tioårsperiod till ett totalt värde av cirka 5 MEUR. Första leveranserna beräknas att ske under år 2023. 

Enligt finsk upphandlingsrätt kan tilldelningsbeslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

[email protected]


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 17:15 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [email protected], är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
ADDvise Group AB
ADDvise Group develops and markets equipment and services to healthcare and research facilities....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More