Follow

Intervju med AcuCorts VD Jonas Jönmark i samband med marknadsgodännande av ISICORT

12 October 2020 - 10:48

Den 7 oktober 2020 kommunicerade AcuCort att bolaget erhållit marknadsgodkännande av det svenska Läkemedelsverket för läkemedlet ISICORT®. Analyst Group har i samband med detta kontaktat VD Jonas Jönmark på AcuCort som nu återkommit med en kort intervju.

Läs intervjun här
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
  
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
AcuCort AB
AcuCort operates within medical technology. The company develops fast-dissolving oral films with specific chemical substances that are used for the treatment of acute allergic reactions, as well as for nausea and vomiting during chemotherapy treatments. The products can be used by both children and adults. The main part of the business is within the Nordic markets. AcuCort was founded in 2006 and...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date