Follow

Kontinuerligt växande intresse för AcouSorts forskningssystem

19 September 2023 - 09:57

Under det senaste året har AcouSort sett ett ökande intresse för företagets benchtop-baserade forskningssystem. Senast levererade och installerade AcouSort ett AcouWash-system till den medicinska fakulteten vid universitetet i Porto, Portugal. Detta är det femte AcouWash-systemet som levererats i år.

AcouWash-systemet som levererats till universitetet i Porto kommer att användas i ett forskningsprojekt som leds av Dr Raphaël Candas. Projektet syftar till att utveckla nya metoder att isolera, detektera och karakterisera cancerceller i urin, vilket i sin tur kan vara ett viktigt steg mot utvecklingen av nya diagnostiska verktyg. AcouWash kommer att bidra till projektet genom att möjliggöra en centrifugfri separation och uppkoncentration av cellerna.

"Möjligheten att samarbeta med olika forskargrupper ger AcouSort fantastiska möjligheter att bredda användningen av vår teknik och är därmed en viktig del av AcouSorts fortsatta utveckling. Genom att erbjuda våra kunder inom akademi och industri benchtop-baserade forskningssystem kan vi etablera fruktbara samarbeten som utforskar nya möjligheter, säger Agnes Michanek, AcouSorts Commercial Director.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, vd
Telefon: +45 2045 0854

E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
AcouSort AB
AcouSort is a is a biotech company which provides solutions for automated sample preparations involving biological cells or other organelles. Its technology is based on using ultrasound to isolate, separate or trap microscopic particles such as blood cells, bacteria or extracellular vesicles in microfluidic channels....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More