Follow

AcouSort sluter avtal med koreanskt life science företag

01 July 2020 - 16:47

AcouSort har slutit ett samarbetsavtal med ytterligare ett koreanskt life science företag. Avtalet avser utvärdering av AcouTrap teknologin för att ta fram ett diagnostiskt test för detektion av CTC (cirkulerande tumörceller) med hjälp av extracellulära vesiklar. Samarbetsprojektets syfte är att använda AcouTrap systemet för utvecklingen av testet samt att tillsammans med AcouSort arbeta med att integrera teknologin i företagets utrustning.

– Vi ser mycket fram emot att initiera detta spännande samarbete där AcouTrap kommer att användas i utvecklingen av ett nytt diagnostiskt test för detektion av vesiklar från CTC. Om projektet forskrider enligt plan är möjligheterna för fortsatt samarbete och utveckling av AcouTrap OEM moduler goda, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Avtalet är det första där AcouTrap teknologin används i ett projekt som kan leda till OEM tillverkning, vilket ligger helt i linje med AcouSorts strategi att expandera portföljen med OEM lösningar.

I avtalet ingår applikations och teknisk support för integrering av teknologin i bolagets utrustning. Långsiktiga samarbetsavtal likt detta är som tidigare sagt viktiga för att stärka AcouSorts positionering som OEM-partner på life science-marknaden. Avtalet innebär att AcouSort under hösten kommer att installera systemet hos bolaget och därmed genomföra årets andra installation av ett AcouTrap system i Korea.  

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
AcouSort AB
AcouSort is active within medical technology. The company conducts research and development in a proprietary platform technology that utilises ultrasound to separate and analyse composition of biological cells. The technology is mainly used in the analysis of various cases of cancer as well as sepsis. Part of the research is done together with other stakeholders within field. The company was found...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date