Follow

AcouSort inleder nytt projekt med Instrumentation Laboratory

27 October 2020 - 11:07

AcouSort har sedan 2015 arbetat med Instrumentation Laboratory (IL) kring integrering av sin teknologi i IL’s kliniska analyssystem. Det nya projektet, syftar till att undersöka om AcouSorts teknik kan utvecklas för att generera blodplasma till fler av IL’s produktkategorier. Projektet kommer att generera inkomster om 67 500 USD.

– Vi har under de gångna åren haft ett mycket nära samarbete med IL kring anpassningen och integreringen av vår teknologi i  ett av IL’s diagnostiska system. Att vi nu får möjligheten att bredda samarbetet till att beröra fler av IL’s produktfamiljer är resultatet av det framgångsrika genomförandet av tidigare projekt och ett viktigt första steg mot nya OEM kontrakt, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Genom det nya projektet stärks samarbetet mellan IL och AcouSort, och förhoppningen är att kunna utvidga användningen av AcouSorts teknologi till ytterligare produktkategorier. Projektets mål är att automatisera separationen av blodplasma och på så sätt kunna erbjuda integrerad provhantering i fler av IL’s produkter.

AcouSort har under de senaste åren haft flera samarbetsprojekt med IL kring utveckling och anpassning av AcouSorts teknologi för användning i IL’s produkter. IL är inom diagnostiksektorn ett världsledande internationellt bolag med flera produktkategorier inriktade på patientnära bloddiagnostik.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som Acousort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Oktober 2020.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
AcouSort AB
AcouSort is active within medical technology. The company conducts research and development in a proprietary platform technology that utilises ultrasound to separate and analyse composition of biological cells. The technology is mainly used in the analysis of various cases of cancer as well as sepsis. Part of the research is done together with other stakeholders within field. The company was found...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date