Follow

AcouSort får order på AcouTrap från University of Kentucky

30 October 2020 - 10:29

AcouSort har fått en order på ett AcouTrap-system från University of Kentucky. Ordern är en direkt effekt av den utvärdering av systemet som universitetet inledde i mitten av juli i år. Affären är värd 45 000 USD och ett viktigt steg i bolagets strategi att etablera sin teknologi inom forskarvärlden.

– Vi är mycket glada att få ännu ett kvitto på att vår teknologi är högintressant för framstående forskare. Det är ett viktigt strategiskt mål för oss att etablera våra lösningar för automatiserad provberedning på marknaden och varje forskargrupp som väljer våra instrument är ett steg i rätt riktning, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

AcouSort ingick i maj månad ett avtal med University of Kentucky där bolagets AcouTrap-system skulle utvärderas av en forskargrupp vid institutionen för toxikologi och cancerbiologi. Systemet levererades i juli varefter installation och utbildning har skett virtuellt. Gruppen har under tre månader utvärderat systemet för användning inom sina projekt relaterade till extracellulära vesiklars roll i cancer.

AcouTrap är ett forskningsinstrument för automatiserad anrikning, tvätt och infärgning av biologiska prover. AcouTrap möjliggör forskning på biologiska partiklar som celler och nanopartiklar, inklusive bakterier, virus och extracellulära vesiklar.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
AcouSort AB
AcouSort is active within medical technology. The company conducts research and development in a proprietary platform technology that utilises ultrasound to separate and analyse composition of biological cells. The technology is mainly used in the analysis of various cases of cancer as well as sepsis. Part of the research is done together with other stakeholders within field. The company was found...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date