Follow

Tilläggsprospekt godkänt av Finansinspektionen

01 March 2023 - 14:37

Absolicon har med anledning av publicering av Bokslutskommuniké 2022 den 17 februari 2023, vilken innehåller uppdaterade nyckeltal och ekonomisk redovisning, upprättat ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt gällande teckning av B-aktier som publicerades 16 februari. Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.absolicon.se/emi23 samt på  www.spotlightstockmarket.com

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More