Follow

Teeling Petfood genomför förstudie för Absolicons solvärme

10 March 2023 - 14:22

Djurmatsproducenten Teeling Petfood har anlitat Absolicon för en förstudie som beräknar de positiva effekterna av Absolicons solvärme vid företagets anläggningar i Nederländerna.

Nederländska Teeling Petfood (Teeling) tar första steget mot att integrera solvärme i sin djurmatsproduktion genom ett avtal med Absolicon om en förstudie för solvärme i sina produktionsanläggningar. Studien utförs för att beräkna de positiva effekterna av att implementera solvärme från Absolicon till Teelings produktion.

Teeling har hållbarhet högt på agendan och har investerat i en rad energibesparande lösningar inom både produktions- och kontorsmiljö. Nu tar bolaget nästa steg genom köpet av en förstudie av Absolicon för solvärme i sin livsmedelsbearbetning.

 Absolicons försäljningen av förstudier är viktiga, både för storbolagen som på så sätt lär sig hur solvärme och förnyelsebar energi ersätter fossila bränslen, men också för oss som får möjlighet att visa upp vår teknik, säger Carlo Semeraro, försäljningschef på Absolicon. Försäljningen av förstudier står för en mindre del av Absolicons intäkter, men beräknas under 2023 finansiera flera tjänster på försäljningsavdelningen, berättar han.

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeresurser samt kompletta robotproduktionslinjer för solfångarna.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More