Follow

Simuleringspatent beviljas i USA, Absolicon räknar med att år 2024 nå 100 sökta eller beviljade patent

03 March 2023 - 13:17

Absolicons digitala verktyg Field Simulator låter användaren uppskatta sina utsläpps- och kostnadsbesparingar med integrerad solvärme. Metoden skyddas nu av ett beviljat patent i USA. Under 2024 räknar Absolicon med att inneha över 100 sökta eller beviljade patent.

Det digitala verktyget Field simulator är framtaget av svenska solvärmeföretaget Absolicon. Via ett gränssnitt mot Google Maps kan användaren själv placera ut ett solfångarfält på en lämplig plats vid sin anläggning eller på tillgänglig mark, anpassa storleken på fältet och anpassa till temperatur- och energibehovet. Sedan simulerar verktyget en omedelbar prognos för framtida besparingar till följd av solvärme.

Simuleringsmetoden med vilken man kan förutspå produktion av solvärme baserat på tillgängliga årliga data över solinstrålningen (DNI, Direct Normal Irradiance) skyddas nu av patent i USA.

- Tidigare industripraxis är att förlita sig till mer avancerade simuleringar där såväl meteorologiska indata som simuleringsverktyg kräver mjukvara och hög teknisk kompetens. Field Simulator har möjliggjort att Absolicon kan frigöra värdefull ingenjörstid och snabbare ge potentiella kunder svar på de första frågorna kring en solvärmeinstallation, en riktig Win-Win, säger Benjamin Ahlgren, processingenjör på Absolicon och en av ingenjörerna bakom uppfinningen och verktyget.

Genom att visa hur solfångarutbyte kan kopplas till årlig solinstrålning, möjliggjorde Absolicon via simuleringsverktyget Field Simulator för användaren att själv skatta värdet av en solfångarinstallation samt göra den första skattningen av faktorer som markanvändning.

Mjukvaran är uppskattad av de multinationella bolag som Absolicon arbetar med runt om i världen då de själva kan göra en första grov uppskattning av en solvärmeinstallation. Verktyget är fritt tillgängligt på Absolicons hemsida.

Patentet för det digitala verktyget blir Absolicons 68:de beviljade patent och ytterligare 19 patent är sökta där flertalet ligger för beviljande. Patenten består idag av 12 patentfamiljer.

- Absolicon har en bred patentportfölj som skyddar både vår koncentrerande solfångare, den robotiserade produktionslinan och olika monterings- och beräkningsmetoder, berättar Absolicons vd Joakim Byström.

Absolicon fortsätter investera i ett starkt immaterialrättsligt skydd för företagets produkter. Under 2024 räknar Absolicon med att komma upp i över 100 sökta eller beviljade patent.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More