Follow

Flaggning i Absolicon

22 October 2022 - 22:46

Eniara AB (556516-4729) och Priono AB (556462-8179) har avtalat om byte av aktier i Absolicon Solar Collector AB. Eniara AB överlåter 41 000 A-aktier till Priono AB och får i utbyte 41 000 B-aktier. Bytet av aktier är vederlagsfritt. Överlåtelsen sker för att inte utlösa budplikt för Eniara AB.

I Absolicon finns 3 011 802 B-aktier och 322 503 A-aktier, sammanlagt 3 334 305 aktier. Eftersom A-aktier har tio röster och B-aktier en (1) röst är antalet röster i bolaget sammantaget 6 251 232 röster. Absolicon B-aktie handlas på Spotlight NEXT som ABSL B.

Eniara AB ägs till 100% av Absolicons vd Joakim Byström. Priono AB ägs till 20% av Joakim Byström men är inte närståendebolag då Byström är utan inflytande över bolaget som till 80% ägs av hans far och två syskon.

Överlåtelsen innebär att Eniara minskar sin röststyrka från 2 234 000 röster (35,8%) till 1 865 000 röster (29,9%) och passerar flaggningsgränsen om 30% av rösterna.

Priono ökar sin röststyrka från 140 214 röster (2,2%) till 509 214 röster (8,2%) och passerar flaggningsgränsen om 5% av rösterna.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More