Follow

Flaggning i Absolicon

22 September 2022 - 16:54

Absolicon årsstämma beslutade 13 juni 2022 att omvandla samtliga aktier till B-aktier samt att möjliggöra för aktieägare som så önskade att senast 1 september 2022 ansöka om konvertering av B-aktier till A-aktier. Förändringen har nu registrerats hos Bolagsverket.

Som en följd av att aktieägare omvandlat aktier från B-aktier till A-aktier finns nu 3 011 802 B-aktier och 322 503 A-aktier, sammanlagt 3 334 305 aktier. Då B-aktier har en röst och A-aktier har tio röster har antalet röster i bolaget ökat från 3 334 305 röster till 6 251 232 röster.

Eniara AB (556516-4729), med vd Joakim Byström som enda ägare, innehar 223 400 aktier som samtliga konverterats till A-aktier. Detta ökar Eniaras röststyrka från 223 400 röster till 2 234 000 röster (35,82%) och passerar flaggningsgränsen om 30% av rösterna.

Takeover-reglerna föreskriver att den som uppnår ett aktieinnehav som representerar minst 30% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget inom fyra veckor därefter ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt). Eniara AB överväger dock att byta A-aktier mot B-aktier eller att omvandla A-aktier mot B-aktier för att inte träffas av budplikten.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More