Follow

Absolicon tar plats i nytt forskningsprojekt

09 December 2022 - 10:55

Absolicon är med i ett projekt om industriell solvärme som nu tilldelas 55 MSEK i forskningsmedel i ett beslut av EU-kommissionen. Projektet är en del i Absolicons löpande forskningsarbete för att ställa om industrin från fossila bränslen till noll i koldioxidutsläpp.

Ett konsortium med fjorton deltagare, däribland solvärmeföretaget Absolicon, har fått klartecken att underteckna ett avtal med EU-kommissionen kring ett nytt forskningsprojekt inom industriell solvärme. Konsortiets ansökan om forskningsmedel har bedömts mycket positivt och konsortiet påbörjar nu den del som kallas ”Grant Agreement preparation”. Konsortiets totala budget är motsvarande 55 miljoner kronor och Absolicons andel är 4,7 miljoner kronor under en 4-årsperiod.

I samverkan med universitet och företag arbetar Absolicon löpande med att skapa samarbeten kring olika tekniska utmaningar. Ofta resulterar samverkan i gemensamma ansökningar till EU:s forskningsprogram Horizon Europe som mellan 2021 och 2027 har en budget om €95 miljarder.

– Som ett av de ledande företagen inom industriell solvärme i Europa är Absolicon med i flera olika sammanhang inom europeisk solvärmeforskning, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Det nya forskningsprojektet är särskilt viktigt eftersom en så liten andel av tillgängliga forskningsmedel gäller värmeförsörjning jämfört med elförsörjning, trots att värme är 50% av slutförbrukningen av energi i Europa medan el bara står för 20%.

Konsortiet som genomfört förhandlingar med EU-kommissionen om forskningsprojektet leds av ett danskt universitet. Absolicon ansvarar för systemdesign och en installation av en mindre demonstrationsanläggning för industriell solvärme. I projektet ersätts 100% av direkta kostnader och därutöver 25% av övriga omkostnader.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: [email protected]
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: [email protected]

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Absolicon Solar Collector AB
Absolicon Solar Collector develops and manufactures concentrated solar collectors. Products are used for large buildings, solar collector fields, and within the manufacturing industry to create solar energy. Additional to the production of electricity the products are used in various air conditioning equipment as well as for heating of water....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More