Follow

VD ökar innehavet i Abelco Investment Group AB

11 June 2021 - 11:09

Verkställande direktör Johan Rooth har under under den 10 och 11 juni 2021 ökat sitt innehav i Abelco Investment Group AB (”Abelco”).

Förvärven skedde den 10 och 11 juni 2021 i bolaget då totalt 1,6 M aktier förvärvades över marknaden.

Transaktionen har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Abelco Investment Group AB
Abelco Investment Group invests in growth companies, particularly in connection with restructuring. The company mainly invests in companies active in industry, engineering, and technology. Investments during restructuring and reconstruction may involve financing of composition settlements and new working capital. Abelco Investment Group is based in Stockholm....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More