Follow

24Storage AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke-säkerställda obligationer

21 September 2020 - 08:00

24Storage AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har gett Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) i uppdrag att som joint bookrunners undersöka möjligheten för en senior icke-säkerställd obligationsemission med ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. Beroende av, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, så kan en obligationsemission komma att göras.

Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen kommer användas för att (i) refinansiera befintlig skuld, (ii) finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (iii) betala transaktionskostnader.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
24Storage AB
24Storage AB builds and operates safe and easily accessible self-storage facilities. The company provides leasing of locked and guarded storage places to companies and individuals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date